Förpackningsmaskiner

Utforska våra förpackningsmaskiner

Läs mer

Processutrustning

Utforska vår processutrustning

Läs mer

Din bransch

Livsmedel

Läs mer

Läkemedel

Läs mer

Övriga branscher

Läs mer

Underhåll

Vi är din partner hela vägen – från vårt första möte till montering, service och reservdelstjänster.

Tillsammans med våra huvudmän tar vi hand om montering, service och reservdelstjänster för maskiner samt utrustningar levererat av oss.

Kafeko Nordic

Din nordiska partner i process- och förpackningsteknik

Kafeko grundades år 1981 och är ett agenturföretag specialiserat inom försäljning av process- och förpackningsteknologi samt robotlösningar.

Vårt försäljningsområde omfattar de Nordiska länderna och vi representerar ledande företag inom sina respektive områden. Till våra kunder hör företag inom livsmedels- och sötsaksindustrin, kafferosterier, mejerier, läkemedelsindustrin, industri inom diagnostik och bioteknik samt kemi och teknokemisk industri. Vi sköter även underhåll samt levererar reservdelar till de maskiner och den utrustning vi säljer.

Hållbar produktion

Förpackningslinjer med hållbara material

Vi på Kafeko har sedan en längre tid haft fokus på att stödja våra kunder med att uppnå de hållbarhetsmål som ni har lagt in i er strategi.

Våra samarbetspartners lägger stor vikt på att optimera hela leveranskedjan. Genom att arbeta med certifierade underleverantörer, välja miljösmart råmaterial, samt ta fram ny teknologi för möjlighet att använda miljövänligt förpackningsmaterial, vilket i slutändan kan återanvändas i råvarukedjan.

Welcome to Scanpack and Kafeko, booth B03:20

9 juli 2022
Don’t miss the opportunity to meet the whole Nordic Kafeko team and our partners at Scanpack Exhibition. Läs mer

Meet Kafeko at Food Tech, Herning Denmark

8 juli 2022
Welcome to meet Kafeko at Food Tech, Herning Denmark, 1 – 3 November 2022. Join us in booth no… Läs mer

Rotzinger Pharma Pack joins Kafeko Nordic

5 juli 2022
We are pleased to welcome Rotzinger Pharma Pack as a new partner to Kafeko Nordic. From March 2022 we will… Läs mer

Kafeko känner ingen 40-årskris

15 juni 2022
Man brukar prata om 40-årskris, en tidpunkt när en person nått ett slags mittpunkt i sitt liv. Den typen… Läs mer