Förpackningslinjer

Helhetsansvar med en leverantör för hela förpackningslinjen.  

En förpackningslinje består av gränssnitt mellan olika maskiner. Låt oss hjälpa dig och ta ansvar för hela linjen. En partner, ett gränssnitt, ett styrsystem. Vi gör jobbet för dig. 

En hel förpackningslinje från process till palletering 

Tillsammans med våra partners levererar vi allt oftare kompletta förpackningslinjer med nyckelfärdiga lösningar till våra kunder. Tillsammans med våra partners tar vi ansvaret för hela produktions- och/eller förpackningslinjen. Vi erbjuder processutrustning, vertikala påsmaskiner, flowpackmaskiner, Pick&Place – robotlösningar, kartoneringsmaskiner, sleevemaskiner, toploaders, lådpackare och palleteringsutrustningar. Till de vertikala påsmaskinerna levererar vi beroende på produkten skruvdoserare, multiheadvågar, linjärvågar, räknare eller volymdoserare. Till flowpackmaskinerna levererar vi även mellanlagring, inmatning och grupperingsutrustning mellan processutrustningen och själva packmaskinen. Utöver detta integrerar vi kvalitetskontroll av förpackningarna så som kontrollvågar och röntgenutrustning. Vi kan även integrera maskiner och utrustningar från en tredje part i våra förpackningslinjer. Vi är din partner som kan ansvara för hela layouten och integrera dessa maskiner till en egen fungerande helhet.

Förpackningslinjer Syntegon Vertical form & seal line
Syntegon Vertical form & seal line

Koordination av projekt 

Vid investering i en komplett förpackningslinje är gränssnittet mellan de enskilda maskinerna, koordination av tidsplanen, testkörning, leverans, montering och idrifttagning av stor betydelse. Våra partners tar ansvar för helheten och garanterar ett friktionsfritt projekt för er. Det här minskar era resursbehov, kortar ner projekttiden och idrifttagandet av förpackningslinjen. Samt minskar märkbart riskerna i projektet. 

Fabriksprovkörning FAT

Kom med och provkör din linje före leverans. 

Förpackningslinjen kan provköras i sin helhet före leverans vid våra partners fabriker. En provkörning före leverans försäkrar snabb installation och idrifttagning av linjen. Vi utför även CE-märkning av enskilda maskiner och hela förpackningslinjen för dig.

Kontakta oss för mer information.

Förpackningslinjer Syntegon Ampack cup filling machine line
Syntegon Ampack cup filling machine line

Era operatörer på förpackningslinjen

Förpackningslinjer som levereras av vår partner Syntegon byggs med identiska styrpaneler. Er linjeoperatör kan enkelt ta hand om de olika maskinerna och utrustningen i förpackningslinjen. Maskinerna kan kopplas upp till samma nätverk och produktionsinformation kan automatiskt överföras till en central databas.

Förpackningslinjens CE-märkning

Våra partners utför CE-märkning för de enskilda maskinerna samt för hela förpackningslinjen, helhetsansvaret ligger hos oss.

Förpackningslinjens service och underhåll

Ni får både lokal service av oss samt omfattande service- och underhållstjänster av våra partners för er förpackningslinje. 

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi passande service- och underhållskontrakt. Så som underhållsbesök en gång per år eller oftare, kontroll av reservdelar samt lagernivå, vidareutbildning och eventuella moderniseringar av förpackningslinjen.

Produktivitet 

Huvudmålet med linjen är att produktionsnivån skall vara så hög som möjligt. Våra partners högkvalitativa förpackningsmaskiner ger er en hög OEE- nivå, lågt svinn, hög produktkvalitet samt en säker användning av produktionslinjen. 

Välj kontakt:

Välj kontaktperson i ett annat land.